בתי מיסב יציקה

נגב מייצרת מגוון רחב של בתי מיסב מיציקה. לבתי מיסב מיציקה של נגב יש את היכולת לתמוך בעומסים כבדים וטמפרטורות ומהירות גבוהה. בבתי מיסב מיציקה של נגב ניתן להשתמש ביישומים רבים, כגון: מכונות חקלאיות, מסועים ועוד..